Laatste rechte lijn

Het interieur schiet goed op …

#desilo