Project Info

Tot op vandaag heeft geen enkele Vlaamse stad een stedelijke voedselplanning of -strategie. Onze steden en gemeenten zoeken echter wel naar recepten en aan- pak voor het verduurzamen van hun voedselpatronen, ondermeer via Fair-Trade Gemeenten en fragmentarische ingrepen zoals sociale kruideniers en -restau- rants, via boerenmarkten en de opname van streekproducten tijdens recepties … De bewustwording bij veel mensen bewijst dat er een noodzaak is aan een meer structurele aanpak en nieuwe concepten die deze producten integreren in een buurt of de stad als geheel en niet meer enkel als toevalligheden, tijdelijke of beperkte initiatieven bestaan.

Leuven heeft echter het potentieel om hierin een voorbeeld te stellen omdat het

  • de ambitie heeft om haar toekomstige omgang met voeding te wijzigen in het kader van haar klimaatstreven voor 2030;
  • een bevolking heeft die in relatief grote mate openstaat voor vernieuwende duurzame projecten;
  • een actief middenveld heeft en een grote kennisbron (KULeuven en KHLeuven);
  • methetNetwerkDuurzaamLeuveneenplatformheeftvooroverlegennetwerking voor de participatieve aanmaak van beleid;
  • met het project Leuven Overmorgen een grote stakeholder bevraging houdt mbt (ondermeer) voedsel.

Daarom ons voorstel voor het verduurzamen van voedselpatronen als een geïn- tegreerde aanpak die ertoe leidt dat de Leuvenaars zich in de toekomst voeden op een manier die lekker is en gezond, en tegelijk duurzaam, klimaatneutraal en sociaal rechtvaardig: De Open Schuur.

Type: Onderzoeksproject
Samenwerking: Fugzia