Project Info

Een BEN-woning wordt weldra de standaard. Ons eerste BEN-project dateert al van 2009!

BEN staat voor bijna-energieneutraal. Om hieraan te voldoen dient de woning een E-peil te hebben kleiner of gelijk aan E30 en een K-peil kleiner of gelijk aan K40, daarnaast zijn er nog bepaalde eisen op vlak van energiebehoefte, ventilatie en oververhitting.