Project Info

Een hedendaagse tweewoonst op een hellend perceel, de 2 boeiende uitgangspunten van dit project. De kelder, samen met de vloerplaat, vormt de sokkel van deze woning.

Type: Nieuwbouwwoning (2-woonst)
Locatie: Holsbeek
Jaar: 2014-2015
Fase: Uitvoering
Budget: 550 000€